Solvency II voor verzekeraars en pensioenfondsen

Net als de invoering van Basel III voor banken, heeft de invoering van de Solvency II richtlijn grote gevolgen voor de gehele organisatie van verzekeraars: van kapitaalmodellen tot bedrijfsvoering, van de inrichting van uw risico- tot uw solvabiliteitsmanagement. Hoewel Solvency II een verplichting is, biedt het succesvol implementeren van de richtlijn ook volop kansen voor uw organisatie. Kapitaalmodellen worden gevalideerd en de organisatie en de processen worden doorgelicht en verbeterd. Zo kunt u slagvaardiger en beter opereren in een markt die steeds meer eist en concurrerender wordt.

Tijdig voorbereid zijn

Om tijdig voorbereid te zijn op de invoering van dit nieuwe raamwerk voor verzekeringstoezicht, dient u goed na te denken over de volgende vragen:

  • Hoe zit het met de documentatie van uw modellen en processen?
  • Is de kwaliteit van uw data goed genoeg? En krijgt u bruikbare en juiste sturingsinformatie?
  • Begrijpt de directie en het bestuur goed wat de gevolgen van Solvency II zijn voor uw organisatie? En leidt de aanpak van Solvency II tot een duurzame verankering in uw organisatie?
  • Wat is de impact op het businessmodel? En welke processen worden geraakt?

Het zijn veelal bovenstaande onderwerpen die een tijdige invoering van de richtlijn in gevaar kunnen brengen.

Pijlers

De opbouw van het Solvency II raamwerk kent een drietal pijlers die onderling samenhangen:

  • Pillar 1 richt zich op de kwantificeerbare risico's en de bijbehorende voorzieningen en kapitaaleisen
  • Pillar 2 focust op het (interne) risicomanagement en de bedrijfsvoering van de verzekeraar
  • Pillar 3 omvat eisen ten aanzien van te publiceren informatie naar de markt toe en de rapportage naar de toezichthouder

Solvency II kent twee kapitaaleisen; de SCR en de MCR. De Solvency Capital Requirement (SCR) is een risicogevoelig vast te stellen kapitaaleis. De Minimum Capital Requirement (MCR) is de minimum kapitaaleis waaraan uw organisatie dient te voldoen. Binnen pillar 1 is een standaardmodel voor de berekening van de solvabiliteitskapitaaleis toegestaan. Solvency II biedt verzekeraars echter ook de mogelijkheid om, onder voorwaarden, in plaats daarvan eigen interne modellen (IMAP) te gebruiken.

Wat Inforisk voor u kan betekenen?

Onze interim consultants hebben jarenlange ervaring bij verschillende grote verzekeraars. Zij kunnen u helpen de implementatie van de Solvency II richtlijn tijdig en succesvol af te ronden. Niet alleen bij de geavanceerde pillar-1 solvabiliteitsberekeningen, maar ook bij het bouwen, valideren en documenteren van uw interne modellen. En het opzetten en implementeren van een gedegen datamanagement raamwerk.

Wilt u tijdig voorbereid zijn op de implementatie van Solvency II en niet voor verrassingen komen te staan? Dan moet u een beroep doen op de interim capaciteit die Inforisk in huis heeft. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.