Basel III

Basel III compliantDe nieuwe wetgeving van Basel III stelt eisen aan de hoogte van de kapitaalbuffers die u dient aan te houden om in slechte economische tijden bepaalde schokken op te vangen. Volgens de wetgeving dient dit kapitaalbeslag (zogenaamd 'regulatory capital') een afspiegeling te zijn van de mate waarin uw organisatie omgaat met de beheersing van verschillende risico's. Hoe beter uw organisatie in staat is deze risico's te identificeren en te beheersen, hoe lager dit kapitaalbeslag zal zijn. En hoe lager dit beslag is, hoe meer kapitaal u kunt vrijmaken om uw activiteiten te financieren en een goed rendement te behalen.

Kapitaalmanagement

Als gevolg van de economische crisis worden de kapitaalmanagement functies van banken en verzekeraars opnieuw onder de loep genomen. De nieuwe wet- en regelgeving Basel III zorgt de komende tijd voor veel extra inspanningen voor uw organisatie. Onze interim professionals nemen u graag een deel van dit werk uit handen.

Balans

De invoering van de nieuwe Basel III richtlijnen betekent dat banken hun balans moeten herzien en daarvoor extra werkzaamheden moeten verrichten. Net als bij Basel II, de voorgaande versie van de richtlijn, moet de bank voor Basel III de risico's zelf inschatten aan de hand van richtlijnen vanuit de toezichthouders. Maar Basel III betekent echter veel meer: strikte eisen aan kapitaal en liquiditeit, strengere kapitaalberekeningen voor counterparty kredietrisico's en beperkende definities voor liquiditeitsberekening.

Wat Inforisk voor u kan betekenen?

De interim consultants van Inforisk kunnen u onder andere:

  • ondersteunen bij het opzetten en implementeren van een (economisch/regulatory) kapitaalraamwerk dat voldoet aan de nieuwe eisen van Basel III
  • ondersteunen bij het berekenen van het economisch kapitaal; in het kader van Pillar 2 en stresstesten
  • valideren en testen van uw bestaande kapitaal rekenmodel
  • adviseren bij het integreren van Basel III met verschillende scenario-analyses

Heeft u interim expertise nodig op het gebied van Basel III? Neem dan contact met ons op.